Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Metody pracy z dziećmi

Tekst

Działania dydaktyczne wspomagamy metodami:
Carla Orfa, Rudolfa Labana, Paula Dennisona, Celestyna Freineta, Weroniki Sherborne, I.Gruszczyk-Kolczyńskiej, I.Majchrzak.

 

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej". Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

* pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
* informuje na bieżąco o postępach dziecka,
* uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
IV. Budowanie systemu wartości.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.