Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Gminnego w Kotuni

Przedszkole gminne w Kotuni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Gminnego w Kotuni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści w postaci plików graficznych
 • Skany dokumentów
 • Formatowanie tekstów
 • Brak stosowania zawartości alternatywnej

Wyłączenia

 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Kamińska.
 • E-mail: spkotunia@vp.pl
 • Telefon: 63 275 75 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotuni
 • Adres: Kotunia 47, 62-400 Słupca
 • E-mail: spkotunia@vp.pl
 • Telefon: 63 275 75 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Bariery architektoniczne istniejące:

Brak pochylni do wejścia głównego.

Drzwi wejściowe do budynku 90cm (spełniają wymagania).

Korytarz główny o szerokości 147cm, z lokalnymi przewężeniami i zmiejszeniem szerokości do 121 cm.

Drzwi w klasach po 80 cm.

Toalety - nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (na obydwu kondygnacjach).

2. Ewakuacja - ograniczenia:

Brak kompleksowego systemu ostrzegania i ewakuacji (np. DSO, oświetlenie ewakuacyjne, krzesła i maty ewakuacyjne itp.)

3. Informacja wizualna - braki:

Plan ewakuacji - zamontować niżej.

Brak konstrastu w opisach poszczególnych sal/pomieszczeń. 
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.