Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLSKO – ANGIELSKA W PRZEDSZKOLU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

POLSKO – ANGIELSKA

W PRZEDSZKOLU

Autorzy innowacji:

Małgorzata Graczyk, Jakub Woźniak

Gminne Przedszkole w Kotuni

Tytuł innowacji:

Angielskie słowa znamy,

zdrowe przysmaki gotować zaczynamy

 

Warunkiem zdrowia dzieci, prawidłowego rozwoju fizycznego, jak i umysłowego jest znajomość zasad właściwego odżywiania i ich przestrzeganie. Wiek przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej dzieci, którą chcemy maksymalnie wykorzystać i ukierunkować ją na tworzenie pożądanych nawyków i umiejętności. Wdrożenie nawyków żywieniowych w wieku przedszkolnym to najbardziej odpowiedni czas, ponieważ postawy i umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola zaprocentują w ich dorosłym życiu. Czujemy się więc odpowiedzialne, by prawidłowo ukierunkować naszych wychowanków.

Doszliśmy do wniosku, że najefektywniejszym sposobem zapobiegania niezdrowemu odżywianiu przedszkolaków będzie umożliwienie im samodzielnego wykonywania zdrowych potraw z warzyw, owoców oraz innych produktów, dodatkowo powiązaliśmy te działania z nauką języka angielskiego. Dzieci w trakcie zajęć będą poznawały nowe słownictwo oraz zwroty używane podczas wykonywanych czynności. Dzięki zastosowaniu praktycznego działania dzieci z łatwością zapamiętają nowe słowa i zwroty. W związku z tym powstała innowacja programowo – metodyczna . Polega ona na aktywności dzieci, uczeniu się przez działanie, poszerzaniu treści programowych z języka angielskiego oraz promujących zdrowe odżywianie w przedszkolu i w domu, eliminowaniu złych nawyków żywieniowych. Do realizacji tej innowacji zostaną zaproszeni rodzice, aby dzięki współpracy ukształtować nawyk wybierania zdrowych przekąsek, produktów i potraw. Stosowane metody aktywizujące uatrakcyjnią proces dydaktyczno – wychowawczy i pozwolą na dużą swobodę działania dzieciom, nauczyciel będzie przede wszystkim przewodnikiem oraz doradcą wspierającym działania dzieci.

Oczekujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności zostaną zastosowane w codziennym życiu, co nauczy dzieci zdrowego odżywiania, będzie miało wpływ na poprawę ich zdrowia oraz przyczyni się do eliminacji złych nawyków żywieniowych , które często prowadzą do otyłości. Wpłynie także na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Wdroży dzieci do współdziałania w grupie oraz spędzania czasu wspólnie z rodzicami na przygotowywaniu posiłków. Podsumowaniem działalności innowacyjnej będzie wspólne opracowanie książki przepisów na zdrowe dania w języku polskim i angielskim.

II. CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 • promowanie wśród dzieci i rodziców zdrowych nawyków żywieniowych,

 • poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

 • stymulowanie procesów poznawczych przez udział dzieci w przygotowywaniu potraw,

 • zachęcanie do próbowania nowych produktów i potraw,

 • rozwijanie sprawności manualnej podczas przygotowywania dań,

 • wyrabianie szacunku do jedzenia oraz pracy własnej i innych,

 • odczuwanie radości ze współpracy z kolegami,

 • zdobywanie wiedzy na temat higienicznego przygotowywania i kulturalnego spożywania posiłków,

 • budowanie poczucia własnej wartości przez umożliwienie dzieciom udziału w tworzeniu potraw,

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania

 • zaangażowanie rodziców w realizację innowacji,

 • opracowanie książki przepisów na zdrowe dania,

Cele szczegółowe

 • stworzenie warunków sprzyjających zdrowemu odżywianiu,

 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia,

 • pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach i potrzebie ich spożywania,

 • propagowanie i wdrażanie idei zdrowego żywienia w życiu codziennym,

 • nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa,

 • poszerzanie biernego i czynnego zasobu słownictwa w języku polskim i angielskim,

 • aktywny udział rodziców w wdrażaniu dzieci do zdrowego odżywiania,

 • rozwijanie wiary we własne możliwości,

 • współtworzenie książki przepisów w języku polskim i angielskim,

III. ZASADY INNOWACJI

Innowacja pt. „Angielskie słowa znamy, zdrowe przysmaki gotować zaczynamy” będzie realizowana w grupie dzieci 5, 6 – letnich i będzie trwać od cały rok szkolny 2018/2019 począwszy od 1 października 2018 roku. Innowacja będzie prowadzona w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.