Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W PRZEDSZKOLU

Autor innowacji:

Małgorzata Graczyk

Tytuł innowacji:

Kreatywność rozwijamy,

na Bum Bum Rurkach teraz gramy

Muzyka to dziedzina sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Daje ona poczucie odprężenia psychicznego, wpływa na wszechstronny rozwój osobowości, rozwija uczucia i wyobraźnię oraz dostarcza dużo radości. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej, która rozwinie się tylko wtedy, gdy stworzymy ku temu możliwości, odpowiednie warunki i wskażemy właściwy kierunek. Muzyka jest jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem, czy tworzeniem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Obcowanie z muzyką pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Realizacja treści programowych innowacji pedagogicznej będzie następować w ciągu całego dnia podczas zajęć z grupą przedszkolną i dodatkowo podczas zajęć o charakterze warsztatów muzyczno-rytmicznych. Podczas każdego spotkania realizowane będą różnorodne ćwiczenia i zabawy zmierzające do realizacji treści programowych, które będą ukierunkowane na nabywanie zaplanowanych i wybranych z programu umiejętności. Podczas takich zaplanowanych spotkań odbywać się będą zabawy muzyczne i rytmiczne. Łączą one treści z różnych obszarów programu wychowania przedszkolnego.

Na zajęciach dzieci uczyć się będą grać na Bum Bum Rurkach, które wykonane są z bezpiecznego, kolorowego tworzywa. Są lekkie i dokładnie nastrojone. Ich kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom. Instrumenty te dają nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej poprzez zabawę. Łatwej i szybkiej uczą rytmu. Świetnie sprawdzają się także w nauczaniu melodii oraz harmonii. W trakcie zajęć dzieci korzystając z Bum Bum Rurek będą uczyć się grać proste melodie i twórczo muzykować. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni. Kolorowe rurki wydobywają wówczas określone, harmonijne dźwięki. Muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym wstępem do nauki gry na innych instrumentach. Podczas warsztatów dzieci wykorzystywać będą również rurki z rolek po ręcznikach papierowych, na których tworzyć będą muzykę i układy choreograficzne do muzyki klasycznej w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

W wyniku podjętych działań dzieci poznają zestaw rurek melodycznych gamy c-dur oraz możliwość zagrania melodii wybranych piosenek. Nauczą się również odczytywania zapisu linii rytmicznej i melodycznej z kolorowych nut, co pozwoli wspólnie zagrać wybrane utwory, a tym samym zdobyć nowe wiadomości i umiejętności.

Dzieci będą miały również okazję zaprezentowania osiągniętych efektów na forum przedszkola podczas uroczystości Dnia Mamy.

Zakładam, że wdrożenie innowacji wpłynie na poziom wiedzy i kompetencji dzieci w zakresie muzyki, dzieci będą spontanicznie podejmować aktywność z wykorzystaniem bazy przedszkolnej oraz dostępnych materiałów. Ponadto podniesie się poziom kultury odbioru form muzycznych. Wprowadzenie Bum Bum Rurek do zajęć sprawi, że dzieci staną się odbiorcami dźwięku i rytmu, co wyzwoli u nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

Stworzenie bazy i sytuacji edukacyjnych do zorganizowanej, inspirowanej i spontanicznej ekspresji muzycznej dzieci, rozwój ich kompetencji i zainteresowań w tym zakresie oraz przygotowanie dzieci do świadomego korzystania z dorobku kultury artystycznej.

Realizacja innowacji to trzy spójne aspekty:

 • Poszerzenie treści programu wychowania przedszkolnego o dodatkowe treści z obszaru muzyki.

 • Wdrożenie celowo nabytych kompetencji nauczyciela w trakcie doskonalenia zawodowego w zakresie dotyczącym innowacji pedagogicznej – nowe metody „Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss”, „Wykorzystanie instrumentu Bum Bum Rurki w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

 • Wzbogacenie ramowego rozkładu dnia o pozycję - warsztaty muzyczne.

Cele szczegółowe

 • współpraca i współdziałanie z rówieśnikami w planowaniu i realizowaniu wytyczonego celu,

 • dostosowanie się do reguł , przestrzeganie ustalonych zasad,

 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,

 • rozwijanie uwagi i koncentracji,

 • rozwijanie spostrzegawczości,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej,

 • rozwijanie słuchu muzycznego,

 • rozwijanie umiejętności gry na Bum Bum Rurkach,

 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

ZASADY INNOWACJI

Innowacja pt. „Kreatywność rozwijamy, na Bum Bum Rurkach teraz gramy” będzie realizowana w grupie dzieci 5, 6 – letnich i będzie trwać w roku szkolnym 2018/2019 począwszy od 1 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Innowacja będzie prowadzona w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.