Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

„Tańczę, gram, maluję, koduję”


Innowacja pedagogiczna
„Tańczę, gram, maluję, koduję”
Małgorzata Graczyk
Przedszkole Gminne w Kotuni


Motywacja i cele wprowadzenia innowacji
Innowacja „Tańczę, gram, maluję, koduję” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.
Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te rozwijane będą w połączeniu z kształtowaniem wrażliwości estetycznej, wrażliwości na piękno muzyki, malarstwa, szeroko rozumianej sztuki.
Zaproponowane połączenie może nie wydawać się typowe, bo kodowanie ciągle jeszcze kojarzy się z wyłącznie naukami ścisłymi i wiedzą stricte informatyczną, ale to nie do końca prawda i uniwersalne zasady, konstrukcje obecne w programowaniu znajdziemy też w różnych dziedzinach sztuki. Innowacja to łamanie sztywnych schematów myślenia, wychodzenie poza utarte ramy i strefę komfortu, tym bardziej połączenie kodowania ze sztuką będzie ciekawym, twórczym rozwiązaniem o dużym potencjale dydaktycznym.

 

Opis innowacji:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Podobnie jak uczenie wrażliwości na piękno, na sztukę w szerokim jej rozumieniu. Dostrzegania estetyki w otaczającym nas świecie, zwracania uwagi na kształty, dźwięki, konstrukcje.
Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.
Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W tej innowacji szczególny nacisk chcę położyć na zwrócenie uwagi na wpływ sztuki na technologię, wza-jemne oddziaływanie i przenikanie się. To nie są dwa różne światy, to różne umiejętności tworzące piękną całość.
Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Tańczę, gram, maluję, koduję” pozytywnie wpły-ną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

 

Cele ogólne:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci;
• wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę;
• umożliwienie wyrażania za pomocą ekspresji plastycznej i teatralnej przeżyć i wiedzy o świcie;
• kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach;
• rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
• poznanie podstawowych konstrukcji programistycznych,
• rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności pracy w zespole,
• wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej, manualnej;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami i formami plastycznymi;
• integrowania więzi rodzinnych i środowiskowych,
• wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Cele operacyjne
Dziecko:
• poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
• nabiera wiary we własne siły;
• myśli nieszablonowo, jednocześnie dostrzegając pewne zasady, schematy i prawidłowości;
• odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu, np.: poprzez symbolikę graficzną lub umowne dźwięki;
• wie jak zastosować w praktyce podstawowe konstrukcje programistyczne;
• uczy się wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
• uczy się współpracy w grupie z poszanowaniem praw i wartości innych osób;
• usprawnia dużą i małą motorykę;
• rozwija wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną;
• poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
• uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi lub zupełnie nowymi;
• kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, wyobraźnię, myślenie;
• pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne :
Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne), roboty edukacyjne – Ozoboty, mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, tablica multimedialna

Zasady innowacji
Innowacja pedagogiczna „Tańczę,gram,maluję,koduję”
Realizacja w grupie dzieci 6 – letnich
Rodzaj innowacji programowo-metodyczna
Data wprowadzenia innowacji 26.10.2020 r.
Data zakończenia innowacji 26.03.2021 r.

Częstotliwość zajęć:
Raz w tygodniu

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone przez Annę Świć):
• W poszukiwaniu skarbów jesieni...w poszukiwaniu rytmów i ciekawych kompozycji;
• Wspomnienia w dźwiękach i kolorach ukryte;
• Moja miejscowość, mój dom - gdybym był architektem;
• Poznaję świat wszystkimi zmysłami;
• Kolorowo, zdrowo i jesiennie;
• Dbam o swój dobrostan;
• Jesień w dźwiękach i kolorach...jesień w sztuce;
• Srebrne kropelki - doświadczenia muzyczne i plastyczne z wodą;
• Kap, kap, kap - kodowanie w rytmie deszczu;
• Pada, wieje, grzmi…tworzymy muzykę;
• Na starych fotografiach...szukamy folkloru;
• Poczta?...alternatywne sposoby komunikacji, komunikacja przez sztukę;
• Zima maluje przyrodę;
• Taniec na lodzie
• Mały, wielki wynalazca;
• Drugie życie kartonu;
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.