Company Logo

Grupy

Aktualności

Informacje


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Maja 2023
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Współpraca oraz działania na rzecz innych

DlonieWspółpraca ze środowiskiem lokalnym

Poprzez kontakt z naturalnym i lokalnym środowiskiem pragniemy rozbudzać w dzieciach ciekawość i chęć wejścia w sytuacje nowe, wejścia w świat jaki nas wokół otacza. Przygotowując wychowanków do życia w przyszłości współdziałamy z władzami lokalnymi, instytucjami, firmami, mediami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego.

Współpraca przedszkola ze społecznością lokalną przebiega następująco:
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej i finansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach (refundacja kosztów żywienia ).
- Współpraca z rodzicami poprzez diagnozowanie środowiska rodzinnego, prowadzenie pedagogizacji rodziców, dni otwarte dla rodziców, spotkania z logopedą, psychologiem , specjalistami z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb, organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.
- Współpraca ze szkołą w formie udziału w uroczystościach.
- Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie spraw materialnych, bazowych i organizacyjnych placówki.
- Współpraca z zakładami pracy, firmami usługowymi i różnymi organizacjami społecznymi, która w znacznym stopniu przyczynia się do polepszenia warunków pracy wychowawczej.
- Współpraca z lokalnymi mediami (Kurier Słupecki, Gazeta Słupecka), w celu upowszechniania informacji o wydarzeniach w naszej placówce.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej dzieci.
- Wykrywanie zaburzeń i opóźnień w rozwoju intelektualnym i psychomotorycznym wychowanków następuje we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Dbamy o współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującym tak, aby przedszkole mogło spełniać swoją wszechstronną społeczno – wychowawczą rolę.

Działania dzieci na rzecz innych
W codziennym życiu naszego przedszkola staramy się wspomagać dzieci z Domów Dziecka. Celem naczelnym tych akcji jest uczenie dzieci wrażliwości i współodczuwania potrzeb innych.
Nasze dzieci motywują swoich Rodziców do czynnego udziału w tych akcjach. Należy wspomnieć o aktywnym wsparciu całego personelu .
"Góra Grosza" - akcja towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z Domów Dziecka.
Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.