Rada rodziców

  • Drukuj

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


1. Przewodnicząca – Julia Bagrowska
2. Z-ca przewodniczącej – Paulina Guźniczak
3. Skarbnik – Dominika Dobrychłop - Majewska
4. Sekretarz – Edyta Kowalewska
5. Członek – Sylwia Orzechowska
6. Członek – Patrycja Małowiecka