Rada rodziców

  • Drukuj

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


1. Przewodnicząca – Marlena Grzybowska
2. Z-ca przewodniczącej – Iwona Wałowska
3. Skarbnik – Sylwia Drzewiecka
4. Sekretarz – Paulina Guźniczak
5. Członek – Beata Diakowska
6. Członek – Urszula Pogorzelska